Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2016

Συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιo του νέου Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου Αντωνη Τριτση.

ΣΚΟΠΟΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΑΝΤΩΝΗ  ΤΡΙΤΣΗ

Την 20η Οκτωβρίου 2016 συγκροτήθηκε σε σώμα το Διοικητικό Συμβούλιό του νέου Φορέα Διαχείρισης του Πάρκου  Αντωνη Τριτση.

Η σύνθεση του Δ.Σ. είναι τα εξής:
Πρόεδρος Γιάννης Πολύζος καθηγητής ΕΜΠ
Αντιπρόεδρος Γιάννης Ελαιοτριβάρης αντιδήμαρχος του δήμου Αγ. Αναργύρων – Καματερού.
Γραμματέας Κωνσταντίνος Σερράος καθηγητής ΕΜΠ  
Ταμίας  Παναγιώτης Τσαρμπόπουλος τ. υπάλληλος της ΕΑΒ

Μέλη τακτικά

Επώνυμο
Όνομα
Φορέας προέλευσης
Πολύζος
Ιωάννης
Περιφέρεια
Κουτσοθεοδωρής
Θεόδωρος
Περιφέρεια
Βανδώρος
Στυλιανός
Φίλοι του Πάρκου
Μαυροειδάκος
Ιωάννης
ΑΣΔΑ
Ρουσιάς
Μαρίνος
ΥΠΕΝ
Τσαρμπόπουλος
Παναγιώτης
ΥΠΕΝ (αντί Δ.Ιλίου)
Ελαιοτριβάρης
Ιωάννης
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού
Παπαδάκης
Γεώργιος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Σερράος
Κωνσταντίνος
ΕΜΠ

Μέλη αναπληρωματικά

Επώνυμο
Όνομα
Φορέας προέλευσης
Μπελαβίλας
Νικόλαος
Περιφέρεια
Μπολτά
Μαρία
Περιφέρεια
Κοκκίνης
Ευθύμιος
Φίλοι του Πάρκου
Διαμαντόπουλος
Μόσχος
ΑΣΔΑ
Πούλιος
Μανώλης
ΥΠΕΝ
Μαργαρίτη
Σπυριδούλα
ΥΠΕΝ (αντί Δ.Ιλίου)
Μανωλάκος
Δημήτριος
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Καλαράς
Παναγιώτης
Δήμος Αγίων Αναργύρων- Καματερού
Μέλισσας
Δημήτριος
ΕΜΠ


Ο Φορέας Διαχείρισης έχει κοινωφελή χαρακτήρα και είναι μη κερδοσκοπικός

 Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι:
α) Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των πολιτών και μαθητών, καθώς και η ανάδειξη της ιδιαίτερης αξίας του πρασίνου εντός του αστικού ιστού,
β) η εκπόνηση μελετών και η υλοποίηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής προστασίας και εκπαίδευσης στο χώρο του Πάρκου, στον αστικό ιστό και στο φυσικό περιβάλλον της Αττικής,
γ) η διαχείριση και προστασία των θεσμοθετημένων υγρότοπων «Ρέμα Πύργου Βασιλίσσης» και «Τεχνητός Υγρότοπος Νερών Πύργου Βασιλίσσης», όπως και της ορνιθοπανίδας και των άλλων μορφών άγριας ζωής που αυτοί φιλοξενούν.


Πόροι του Φορέα Διαχείρισης

1.Μηνιαία πρόσοδος, το ύψος της οποίας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομικών, από την αναλογική κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) που προορίζονται για τους δήμους της Περιφέρειας Αττικής
2.Τα ανταποδοτικά δημοτικά τέλη και δημοτικοί φόροι που εισπράττονται από τα καταστήματα που λειτουργούν εντός των ορίων του χώρου διαχειριστικής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα της αποκομιδής, ανακύκλωσης και διαχείρισης των απορριμμάτων του Πάρκου.
3.Πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν παραχωρηθεί στον Φορέα Διαχείρισης και έσοδα από τις δραστηριότητες αυτού, σύμφωνα με τους σκοπούς του.
4.Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και κάθε είδους τακτικές ή έκτακτες εισφορές και χορηγίες φυσικών ή νομικών προσώπων, που εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ..
5. Επιχορηγήσεις που δύνανται να δίδονται στον Φορέα Διαχείρισης από το Πράσινο Ταμείο, τα Προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, καθώς και από τους τακτικούς προϋπολογισμούς Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού.
6. Πόροι που διατίθενται από το Περιφερειακό και τα Τομεακά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα (ΕΣΠΑ) και λοιποί πόροι προερχόμενοι από ταμεία και λοιπά προγράμματα της Ε.Ε..
7. Έσοδα από Προγραμματικές Συμβάσεις που δύναται να συνάπτει ο Φορέας Διαχείρισης με Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.
8.  Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εγκρίνει το Δ.Σ..


Σάββατο, 15 Οκτωβρίου 2016

Η Λούκα Κατσέλη, τα ψέματα και το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ http://mononews.gr

** Η Λούκα φεύγει, η Λούκα πάει. Η πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας  κ. Κατσέλη εντός του Οκτωβρίου θα αποχωρήσει από την Εθνική Τράπεζα καθώς το βιογραφικό της δεν ανταποκρίνεται στα κριτήρια επιλογής του νέου νόμου. Η Λούκα Κατσέλη είναι για μένα η γυναίκα που ανατρέπει το θεώρημα πως οι ωραίες δεν είναι έξυπνες. Ένας φίλος μου από τη Νέα Σμύρνη την θυμάται μαθήτρια. Είχε πάει μάλιστα ένα μεσημέρι για φαγητό στο σπίτι της και είχε συμπαθήσει πολύ τη μαμά της, που ήταν άνετη και φιλική. Η Λούκα λοιπόν υπήρξε γυναίκα που έβγαινε έξω και έτριζαν τα πεζοδρόμια στο διάβα της. Απίστευτα όμορφη, απίστευτα εντυπωσιακή, απίστευτα επιθυμητή. Ήταν και πολύ έξυπνη, κάτι που για ορισμένου άνδρες αποτελεί το απόλυτο αφροδισιακό.
*Αυτό που με ταράζει και με συγκινεί μαζί της είναι ότι είχε το μυαλό να προβλέψει όσα οι άλλοι
δεν έβλεπαν. Ο νόμος για τους πλειστηριασμούς, ο νόμος που φέρει το όνομά της, έχει ψηφιστεί πριν την κρίση, πριν τα Μνημόνια. Είχε δει ότι οι τράπεζες δανείζουν απερίσκεπτα και θέλησε να αποδώσει τη δικαιοσύνη. Είναι απερίσκεπτος ο καταναλωτής που ψωνίζει χωρίς να έχει αληθινό χρήμα αλλά είναι απερίσκεπτος και ο δανειστής, εκείνος που παίρνει το ρίσκο να δώσει χρήμα σε σπάταλους.
*Η πρόθεση της Κατσέλη ήταν εξαρχής να σωθούν τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Να μην χάσουν τη στέγη τους. Η διασφάλιση της πρώτης κατοικίας έχει πολλά παράπλευρα κέρδη για ένα οργανωμένο κράτος. Το μέτρο δεν αφορούσε τους πάντες αλλά όσους αποδεδειγμένα δεν μπορούσαν να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Αφορούσε καταναλωτές που ακόμη και αν έδιναν όλο τον μισθό τους στις τράπεζες ώσπου να βγουν στη σύνταξη, δεν θα εξοφλούσαν πλήρως και ολοσχερώς τα στεγαστικά δάνεια που έλαβα. Αν έλαβαν δάνεια τέτοια άτομα, φέρει ευθύνη και η τράπεζα.
*Δεν έμαθα αν η Λούκα Κατσέλη θα πάει στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ αν και ξέρω ότι συνέβαλε στο κλίμα εμπιστοσύνης πριν τις εκλογές. Είχε αναλάβει διάφορους πρέσβεις, στους οποίους πήγαινε κι έλεγε ότι ο Τσίπρας είναι αξιόπιστος. Σήμερα η Λούκα θα είναι ωσεί παρούσα στο συνέδριο καθώς ο νόμος της είναι στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας και στο επίκεντρο της ανακολουθίας της κυβέρνησης. Το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη» που υπήρξε βασική προεκλογική δέσμευση, ήταν ένα ακόμα προεκλογικό ψέμα. Οι πλειστηριασμοί πάγωσαν λόγω της απεργίας των δικηγόρων.
*Διευκρίνηση: δεν μιλάμε για τα δάνεια που δεν εξυπηρετούνται προς τις τράπεζες αλλά για πλειστηριασμούς λόγω οφειλών στο δημόσιο. Στους οφειλέτες προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία έχουν φθάσει ειδοποιητήρια κατάσχεσης πρώτης κατοικία. Πρόκειται για πολιτική απόφαση. Δεν θα ξεκινώ συζήτηση για το αν είναι σωστός ο πλειστηριασμός, ηθικά απέναντι στους συνεπείς και τα λοιπά και τα λοιπά. Εστιάζω στο ψέμα, στο προεκλογικό ψέμα. Είναι πολύ βαρύ, εξίσου βαρύ με το ψέμα περί κατάργησης του ΕΝΦΙΑ.

http://mononews.gr/louka-katseli-ta-psemata-ke-sinedrio-tou-siriza/81897
Επαμεινώνδας Μονοκλής

Σαββάτο 15 Οκτωβρίου: «Συνάντηση με το Νικήτα Κανάκη»Το τρίτο επεισόδιο της νέας σειράς ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ2,

Η σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ2, «Χωρίς ερώτηση» αποτελεί μία σειρά από κινηματογραφικά ντοκιμαντέρ-προσωπογραφίες ανθρώπων των Γραμμάτων, της επιστήμης και της Τέχνης. Χωρίς να ερωτάται ο καλεσμένος -εξού και ο τίτλος της εκπομπής- μας κάνει μία προσωπική αφήγηση, σαν να απευθύνεται κατευθείαν στο θεατή και μας αφηγείται σημαντικά κομμάτια της ζωής του και της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.
Κάθε επεισόδιο της σειράς είναι γυρισμένο με τη μέθοδο του μονοπλάνου, δηλαδή τη χωρίς διακοπή κινηματογράφηση του καλεσμένου κάθε εκπομπής σ’ έναν χώρο της επιλογής του, ο οποίος να είναι

Πέμπτη, 13 Οκτωβρίου 2016

Κοινωφελής-34 δήμοι: Δεν αναστέλλεται, τελικά, η προκήρυξη του ΟΑΕΔ

Δεν θα αλλάξει η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για τις 6.339 θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στους 34 δήμους, θύλακες υψηλής ανεργίας.  Αυτό αποφασίστηκε, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες, κατά τη διάρκεια σημερινής σύσκεψης στο ΑΣΕΠ με τη συμμετοχή του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κατρούγκαλου και του προέδρου της Ανεξάρτητης Αρχής Ιωάννη Καραβοκύρη.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στην σύσκεψη αρχικά συζητήθηκε το ενδεχόμενο από η προκήρυξη να δημοσιοποιηθεί εκ νέου αφού έχει αφαιρεθεί η πρόβλεψη της μοριοδότησης όσων είναι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ), ωστόσο εκτιμήθηκε ότι κάτι τέτοιο θα προκαλούσε τεράστια αναστάτωση στους περίπου 90.000 (έως σήμερα) αιτούντες για τις 6.339 θέσεις. Γι’ αυτό το λόγο αποφασίστηκε η προκήρυξη και οι σχετικές προθεσμίες να ισχύσουν ως έχουν, καθώς, εκτός των άλλων, ησχετική προθεσμία λήγει στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 13ης Οκτωβρίου 2016.
Επανυποβολή μόνο για όσους είχαν πρόβλημα με τις ειδικότητες
Πάντως, καθώς πλην της μοριοδότησης του ΚΕΑ υπήρξε πρόβλημα και σε περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων (όπως για παράδειγμα μηχανικοί, γεωπόνοι και μουσικοί) οι οποίες αναφέρονταν με άλλο όνομα σε διαφορετικούς δήμους, με αποτέλεσμα να μην δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν, σύμφωνα με την προκήρυξη, σχετική αίτηση σε τρεις δήμους, καθώς το σύστημα θεωρούσε ότι επρόκειτο για διαφορετική ειδικότητα, είναι πιθανόν σε αυτούς να δοθεί η δυνατότητα επανυποβολής της αίτησης σε νέες ημερομηνίες αφού, προηγουμένως, ενοποιηθούν οι ειδικότητες.

Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Υγεία› 2016 Πληθυσμιακή έκρηξη των κοριών! Πως να τους εντοπίσετε και να τους εξολοθρεύσετε

Της Γιάννας Σουλάκη
Τα ακάρεα μπορεί και να σας έχουν απασχολήσει... Οι κοριοί, όμως, θεωρείτε προφανώς ότι είναι είδος εντόμου που δεν συναντάται συχνά στον ανεπτυγμένο κόσμο, παρά μόνο ίσως στους κοιτώνες του στρατού. Μάλλον κάνετε λάθος!

Υγεία› 2016 Πληθυσμιακή έκρηξη των κοριών! Πως να τους εντοπίσετε και να τους εξολοθρεύσετε

Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2016

Την ερχόμενη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016, ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για 6.339 θέσεις, οκτάμηνης απασχόλησης, που δημιουργούνται στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, σε 34 δήμους

Οι 34 δήμοι που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη φάση της Κοινωφελούς Εργασίας είναι οι εξής: Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αλεξανδρείας, Αχαρνών, Βέροιας, Γρεβενών, Δέλτα, Δράμας, Ηλίδας, Θεσσαλονίκης, Ιλίου (Νέων Λιοσίων), Καρδίτσας, Καστοριάς, Κιλκίς, Κοζάνης, Κύμης-Αλιβερίου, Λαγκαδά, Λαμιέων, Λαυρεωτικής, Λεβαδέων, Μεγαρέων, Νάουσας, Ναυπακτίας, Νεάπολης-Συκέων, Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Πατρέων, Πετρούπολης, Πρέβεζας, Πύργου, Τρικκαίων, Φλώρινας, και Χαλκηδόνας. 
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, θα μπορούν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας 3ης Οκτωβρίου 2016 και μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 13ης Οκτωβρίου 2016 να υποβάλουν αίτηση αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και ως πιστοποιημένοι χρήστες των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του Ο.Α.Ε.Δ., με τη χρήση των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό)
. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση σε έναν έως τρεις Δήμους και για μία και μόνο ειδικότητα. Για πρώτη φορά, οι 6.339 ωφελούμενοι θα εργαστούν σε κοινωφελή προγράμματα για 8 μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα. 
Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2016

"Το Σάββατο 1/10/2016, ο Σύλλογος Ναξιωτών Αγίων Αναργύρων διοργανώνει εκδήλωση με θέμα:¨ΣΑΛΑΜΙΝΙΑ 2016¨ Η σημασία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας για τον αρχαιο κοσμο Η εκδηλωση θα γινει στο θέατρο Μάνος Ξυδούς στους Αγιους Αναργυρους.

Το Σάββατο 1/10/2016, ο Σύλλογος Ναξιωτών Αγίων Αναργύρων με αφορμή την επέτειο της ναυμαχίας της Σαλαμινας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: Η σημασία της ναυμαχίας της Σαλαμίνας για τον αρχαιο κοσμο και η συμβολή των Ναξίων στη νίκη των Ελληνων. Επειδή η ιστορία είναι σε όλες τις εποχές η πυξίδα των λαών, εφοσον για να ανοιξουν το δρομο τους στο μελλον πρεπει να γνωριζουν απο πού ερχονται...επειδη ιδιαιτερα στην παρούσα ιστορική κρισιμη και δυσκολη συγκυρια ειναι αναγκαιο να βρουμε και να χαραξουμε το δρομο μας στο μελλον, σας καλουμε να διερευνησουμε μαζι τους Σας καλούμε να συμετασχετε και εσείς στις εκδηλώσεις προς τιμην των αγωνισθέντων.
π
αραγοντες που οδηγησαν στη μεγαλειωδη εκεινη νικη των Ελληνων που ανοιξε το δρομο για την αναπτυξη της πιο λαμπρης και δημιουργικης περιοδου του Ελληνισμου της αρχαιοτητας: της κλασικης. "
Στην εκδήλωση μας θα συμετέχουν 8 αντιπρωσοπείες με χορευτικά συγκροτήματα από τις πόλεις πού, έλαβαν μέρος.
Η εκδηλωση θα γινει στο θέατρο Μάνος Ξυδούς  στους  Αγιους Αναργυρους